top of page

GDPR ~ Poolarna Assistans

Poolarna Assistans tar ansvar för att hantera personuppgiftslagen (GDPR) enligt gällande lagstiftning och värnar om GDPR. Vi ser till att alla personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt för att skydda våra kunder och personals integritet.

 

Genom att följa de regler och riktlinjer som fastställts i GDPR ser vi till att vår verksamhet är transparent och att våra kunder kan känna sig trygga med hur deras personuppgifter hanteras.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller olovlig användning.

 

Genom att kontinuerligt utbilda och informera vår personal om vikten av dataskydd och integritet säkerställer vi att vi uppfyller vårt ansvar enligt GDPR och fortsätter att värna om våra kunder och de anställdas rättigheter och integritet.

GDPR-Poolarna Assistans_edited.jpg
bottom of page