Vi är övertygade om att du måste trivas och vara engagerad för att göra ett bra jobb.