VÅRA TJÄNSTER

...

Vi erbjuder personlig assistans enligt LSS och SFB.

Rätten till personlig assistans bestäms enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialförsäkringsbalken (SFB). LSS är en rättighetslag som innebär att om du uppfyller vissa kriterier, har du rätt till assistans. Din kommun eller Försäkringskassan bedömer dina behov. Du kan inte få assistans om du fyllt 65 år, men du får behålla den assistans du blivit beviljad före du fyllde 65

För att ha rätt till personlig assistans måste du tillhöra en av de tre så kallade personkretsar som beskrivs i lagen enligt följande:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Är du osäker på om du kan ha rätt till personlig assistans? Kontakta oss gärna, så undersöker vi vad som gäller i just ditt fall.

Vi tål att jämföras

På Assistanskoll kan assistansberättigade, LSS-handläggare och personliga assistenter jämföra anordnare av personlig assistans.

Fyll i formuläret här så återkommer vi:

[contact-form-7 id=”396″]