Personlig assistans i Örebro

Är du i behov av personlig assistans och bor i Örebro? Hos oss på Poolarna assistans kan du få hjälp med att bli kund hos oss. Ansöka om personlig assistans eller rådgöra med en av våra medarbetare.

Vi erbjuder personlig assistans i Örebro enligt LSS och SFB.

Personlig assistans ÖrebroDu har rätt till ett värdigt liv. Dina behov och önskemål är grunden för hur vi utformar din assistans. Lyhördhet för förändringar och förbättringar är en viktig pusselbit i vårt arbete. Även när vi lär känna dig, så känner ingen dig bättre än du själv. Därför är respekt ett av våra nyckelord.

Rätten till personlig assistans bestäms enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialförsäkringsbalken (SFB). LSS är en rättighetslag som innebär att om du uppfyller vissa kriterier, har du rätt till assistans. Därefter kommer din kommun eller Försäkringskassan bedömma dina behov.

För att ha rätt till personlig assistans i Örebro måste du tillhöra en av de tre så kallade personkretsar som beskrivs i lagen enligt följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Osäker på vem som har rätt till assistans? Kontakt oss gärna så hjälper vi er genom ansökningsprocessen.

 

 

Första kontakt i personlig assistans i Örebro:

Om du vill veta mer vad vi som anordnare kan göra för dig är ni så välkomna att kontakta oss. Därefter kan ett möte ske både genom ett fysiskt möte eller digital via Zoom (pga covid -19).
Vi berättar om hur vi arbetar och lyssnar på vad som är viktigt för dig och dina assistenter. Avslutningsvis så är ett möte alltid helt förutsättningslöst och naturligtvis kostnadsfritt.

Din skräddarsydda lösning:

Vid vårt andra möte presenterar vi en helhetslösning som grundas på dina behov och önskemål. Dessutom går vi tillsammans igenom förslaget om hur ett samarbete kan se ut. Beroende på om allt känns bra tar vi hand om allt det administrativa arbetet som krävs för att starta assistansen. Vi har alltid en öppen kommunikation och avstämningar med dig eller den du vill ska närvara, detta leder till att din assistans blir så som du vill ha den.

Du har bestämt dig för assistans:

Du har bestämt dig – du vill bli kund hos Poolarna Assistans! Nu börjar vårt samarbete att tillsammans utforma den assistans som passar dig och med personal som du känner dig trygg med. Därefter gör vi en genomförandeplan och rekryterar ev personal. Som kund vill vi att du känner att det är du som bestämmer och att vi som anordnare och assistenter finns här för dig. Ifall du behöver ansöka om assistans, sköter vi all kontakt med kommun och försäkringskassa och våra jurister hjälper oss med hela processen. Dock finns det alltid utrymme att förändra assistansen om dina behov eller önskemål förändras med tiden.

Din ansökan lämnas in:

Om du inte redan har ett beslut om assistans, lämnas en ansökan in till kommunen/försäkringskassan. De gör då en utredning om vilka behov du har. För oss är våra kunder viktiga, därför finns vi med och stöttar dig hela vägen fram till beslut.

Beslut:

När vi mottagit beslutet, går vi igenom det med dig. Om beslutet är positivt, ser vi till att assistansen påbörjas. Om du nekas assistans, kan vår juridiska expert hjälpa dig att överklaga beslutet.

Vill du ha assistans av oss, välkommen att kontakta oss nedan