Personlig assistans i Örebro

Är du i behov av Assistansbolag i Örebro? Hos oss på Poolarna assistans kan du få hjälp med att bli kund hos oss. Ansöka om personlig assistans eller rådgöra med en av våra medarbetare.

...

Vårt uppdrag –  din trygghet

Du har rätt till ett värdigt liv. Dina behov och önskemål är grunden för hur vi utformar din assistans. Lyhördhet för förändringar och förbättringar är en viktig pusselbit i vårt arbete. Även när vi lär känna dig, så känner ingen dig bättre än du själv. Därför är respekt ett av våra nyckelord.

Tillsammans ser vi till att du får en tillvaro som är precis så trygg och aktiv som du önskar. Dessutom vill vi sätta lite guldkant på tillvaron med gemensamma träffar och aktiviteter som andas kvalitet. Att överraska är kul!

Eftersom alla människor är olika, gäller det att hitta en assistent som passar just dig. Därför är våra medarbetare en härlig blandning av olika individer. De har alla utbildning och goda referenser. Det var deras personligheter som gav dem jobbet. Deras uppdrag är att bidra till att trygga och berika din vardag. Varje dag.

Har du frågor om assistans?

Assistansbolag Örebro

Malin Wernersson
VD / Verksamhetschef
076-175 30 15

Vi erbjuder personlig assistans i Örebro enligt LSS och SFB.

Du har rätt till ett värdigt liv. Dina behov och önskemål är grunden för hur vi utformar din assistans. Lyhördhet för förändringar och förbättringar är en viktig pusselbit i vårt arbete. Även när vi lär känna dig, så känner ingen dig bättre än du själv. Därför är respekt ett av våra nyckelord.

Rätten till personlig assistans bestäms enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialförsäkringsbalken (SFB). LSS är en rättighetslag som innebär att om du uppfyller vissa kriterier, har du rätt till assistans. Därefter kommer din kommun eller Försäkringskassan bedömma dina behov.

För att ha rätt till personlig assistans i Örebro måste du tillhöra en av de tre så kallade personkretsar som beskrivs i lagen enligt följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Osäker på vem som har rätt till assistans? Kontakt oss gärna så hjälper vi er genom ansökningsprocessen.

Nära och personlig omsorg

Våra kunders och assistenters uppskattning av den gemenskap vi delar är av yttersta vikt för oss. Det är denna gemenskap som sätter pricken över i:et och skapar en exceptionell assistansupplevelse. Vår strävan är att skapa en känsla av samhörighet inom hela Poolarna-familjen. Genom att bygga starka band främjar vi ömsesidig förståelse för varje individs unika förutsättningar, vilket i sin tur leder till en ännu bättre nivå av personlig assistans på lång sikt.

Vi finns alltid här för dig

Hos Poolarna är tryggheten för dig som kund vår högsta prioritet. Oavsett vilken av våra medarbetare du kommunicerar med, så känner vi till din identitet och din unika situation. Detta är en grundläggande princip för oss. Utöver detta finns alltid en erfaren assistanschef tillgänglig dygnet runt, redo att agera vid eventuella akuta händelser. Din trygghet är vår fasta punkt, och vi strävar alltid efter att du ska känna dig omhändertagen och säker hos oss.

Engagerade assistenter

Vi väljer dina personliga assistenter med noggrant omsorg, i samråd med dig, för att säkerställa att de harmonierar med dina behov och för att underlätta din vardag. Vår långa erfarenhet och kompetens gör oss kapabla att erbjuda dig den allra bästa assistansen. Vi förstår att varje individ är unik, och vi är fast beslutna att tillhandahålla stöd som inte bara är professionellt och kvalificerat, utan också skräddarsytt efter just dina önskemål och krav.

Första kontakt i personlig assistans i Örebro:

Om du vill veta mer vad vi som anordnare kan göra för dig är ni så välkomna att kontakta oss. Därefter kan ett möte ske både genom ett fysiskt möte eller digital via Zoom (pga covid -19).
Vi berättar om hur vi arbetar och lyssnar på vad som är viktigt för dig och dina assistenter. Avslutningsvis så är ett möte alltid helt förutsättningslöst och naturligtvis kostnadsfritt.

Din skräddarsydda lösning:

Vid vårt andra möte presenterar vi en helhetslösning som grundas på dina behov och önskemål. Dessutom går vi tillsammans igenom förslaget om hur ett samarbete kan se ut. Beroende på om allt känns bra tar vi hand om allt det administrativa arbetet som krävs för att starta assistansen. Vi har alltid en öppen kommunikation och avstämningar med dig eller den du vill ska närvara, detta leder till att din assistans blir så som du vill ha den.

Du har bestämt dig för assistans:

Du har bestämt dig – du vill bli kund hos Poolarna Assistans! Nu börjar vårt samarbete att tillsammans utforma den assistans som passar dig och med personal som du känner dig trygg med. Därefter gör vi en genomförandeplan och rekryterar ev personal. Som kund vill vi att du känner att det är du som bestämmer och att vi som anordnare och assistenter finns här för dig. Ifall du behöver ansöka om assistans, sköter vi all kontakt med kommun och försäkringskassa och våra jurister hjälper oss med hela processen. Dock finns det alltid utrymme att förändra assistansen om dina behov eller önskemål förändras med tiden.

Din ansökan lämnas in:

Om du inte redan har ett beslut om assistans, lämnas en ansökan in till kommunen/försäkringskassan. De gör då en utredning om vilka behov du har. För oss är våra kunder viktiga, därför finns vi med och stöttar dig hela vägen fram till beslut.

Beslut:

När vi mottagit beslutet, går vi igenom det med dig. Om beslutet är positivt, ser vi till att assistansen påbörjas. Om du nekas assistans, kan vår juridiska expert hjälpa dig att överklaga beslutet.

Poolarna Assistans på film

För oss är det viktigt att våra anhöriga känner trygghet, då de lämnar det viktigaste de har i någon annans händer. Vi arbetar tillsammans och vårt arbete grundas på trygghet, ansvar, respekt och glädje.

  • Poolarna har funnits sedan 1999.
  • Vi har kontor i Örebro men arbetar rikstäckande i hela Sverige.
  • Vi finns här för dig och har jour dygnet runt.
  • Alla assistans uppdrag är olika för vi är olika som personer, Vi kämpar för allas lika värde och rättigheter som skapar delaktighet och samhörighet. Ingen ska behöva vara ensam, så tillsammans skapar vi en assistans som faktiskt fungerar.

Kontakta oss nedan