BLI KUND HOS POOLARNA

...

Vi vill gärna bli Poolare med dig

Vi är ett familjärt assistansbolag med personliga erfarenheter av livet med assistans. Vi ser dig som kund och brinner för vårt arbete, för oss är det viktigast att skapa en anpassad
assistans efter dina behov och intressen.

Vi finns här för att hjälpa dig med assistansens alla delar. Ni kan alltid nå oss då vi finns här för dig som kund, anhörig och assistent dygnet runt.

Oavsett om du har assistans idag eller vill ansöka om assistans hjälper vi dig. Vi sköter all kontakt med din kommun eller Försäkringskassan och vi hjälper dig genom hela processen – från ansökan till beslut. Vi har duktiga jurister som också finns tillhands.

För oss är drivkraften att skapa en assistans med livskvalitet, delaktighet och samhörighet. En självklarhet för att du ska känna trygghet med oss som anordnare. Du som kund bestämmer din assistans och har full kontroll på alla delar i assistansen.

Vi tar ansvar för vårt uppdrag och vi ser våra kunder, hos oss är du inte en i mängden. Alla kunder ska känna att I Poolarna assistans finns vi här för varandra. Som poolare har vi många familjedagar och andra event.

Vi är inte och vill inte vara störst, Vårt mål är att vara en äkta, lyhörd, kompetent och bra anordnare som alltid finns närvarande för dig och dina assistenter.

Vi erbjuder personlig assistans enligt LSS och SFB.

Rätten till personlig assistans bestäms enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialförsäkringsbalken (SFB). LSS är en rättighetslag som innebär att om du uppfyller vissa kriterier, har du rätt till assistans. Din kommun eller Försäkringskassan bedömer dina behov.

För att ha rätt till personlig assistans måste du tillhöra en av de tre så kallade personkretsar som beskrivs i lagen enligt följande:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Osäker på vem som har rätt till assistans? Kontakt oss gärna så hjälper vi er genom ansökningsprocessen.

Vi tål att jämföras

På Assistanskoll kan assistansberättigade, LSS-handläggare och personliga assistenter jämföra anordnare av personlig assistans.

Första kontakt:

Om du vill veta mer vad vi som anordnare kan göra för dig är ni så Välkomna att kontakta oss .

Ett möte kan ske både genom ett fysiskt möte eller digital via Zoom (pga covid -19).Vi berättar om hur vi arbetar och lyssnar på vad som är viktigt för dig och dina assistenter. ett möte är alltid helt förutsättningslöst och naturligtvis kostnadsfritt.

Din skräddarsydda lösning:

Vid vårt andra möte presenterar vi en helhetslösning som grundas på dina behov och önskemål. Tillsammans går vi igenom förslaget om hur ett samarbete kan se ut. Om allt känns bra tar vi hand om allt det administrativa arbetet som krävs för att starta assistansen. Vi har alltid en öppen kommunikation och avstämningar med dig eller den du vill ska närvara, så din assistans blir så som du vill ha den.

Du har bestämt dig:

Du har bestämt dig – du vill bli kund hos Poolarna Assistans!

Nu börjar vårt samarbete att tillsammans utforma den assistans som passar dig och med personal som du känner dig trygg med. Vi gör en genomförandeplan och rekryterar ev personal. Som kund vill vi att du känner att det är du som bestämmer och att vi som anordnare och assistenter finns här för dig. Om du behöver ansöka om assistans , sköter vi all kontakt med kommun och försäkringskassa och våra jurister hjälper oss med hela processen. Det finns alltid utrymme att förändra assistansen om dina behov eller önskemål förändras med tiden.

Din ansökan lämnas in:

Om du inte redan har ett beslut om assistans, lämnas en ansökan in till kommunen/försäkringskassan. De gör då en utredning om vilka behov du har. Vi finns med och stöttar dig hela vägen fram till beslut.

Beslut:

När vi mottagit beslutet, går vi igenom det med dig. Om beslutet är positivt, ser vi till att assistansen påbörjas. Om du nekas assistans, kan vår juridiska expert hjälpa dig att överklaga beslutet.

Ansök om assistans

Vill du ta första steget för att bli en del av vår gemenskap? Ring oss på 076-175 30 15 eller fyll i ansökan nedan, så tar vi kontakt med dig för ett första möte.