Assistansbolag Örebro

Är du i behov av Assistansbolag i Örebro? Hos oss på Poolarna assistans kan du få hjälp med att bli kund hos oss. Ansöka om personlig assistans eller rådgöra med en av våra medarbetare.

Vi är ett Assistansbolag i Örebro och erbjuder personlig assistans enligt LSS och SFB.

assistansbolag ÖrebroVi är ett familjärt assistansbolag i Örebro –

Du har rätt till ett värdigt liv. Dina behov och önskemål är grunden för hur vi utformar din assistans. Lyhördhet för förändringar och förbättringar är en viktig pusselbit i vårt arbete. Även när vi lär känna dig, så känner ingen dig bättre än du själv. Därför är respekt ett av våra nyckelord.

Rätten till personlig assistans bestäms enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialförsäkringsbalken (SFB). LSS är en rättighetslag som innebär att om du uppfyller vissa kriterier, har du rätt till assistans. Därefter kommer din kommun eller Försäkringskassan bedöma dina behov. Vi som assistansbolag i Örebro hjälper dig hela vägen.

 

 

För att ha rätt till personlig assistans hos assistansbolag, så måste du tillhöra en av de tre så kallade personkretsar som beskrivs i lagen enligt följande:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ifall du är osäker på vem som har rätt till assistans? Vänligen Kontakt oss gärna så hjälper vi er genom ansökningsprocessen.

 

 

Första kontakt med oss som Assistansbolag i Örebro:

Ifall du vill veta mer vad vi som anordnare kan göra för dig är ni så välkomna att kontakta oss. Därefter kan ett möte ske både genom ett fysiskt möte eller digital via Zoom (pga covid -19).
Vi berättar om hur vi arbetar och lyssnar på vad som är viktigt för dig och dina assistenter. Avslutningsvis så är ett möte alltid helt förutsättningslöst och naturligtvis kostnadsfritt.

Din skräddarsydda lösning:

Därefter har vi vårt andra möte, där vi presenterar en helhetslösning som grundas på dina behov och önskemål. Dessutom går vi tillsammans igenom förslaget om hur ett samarbete kan se ut. Beroende på om allt känns bra tar vi hand om allt det administrativa arbetet som krävs för att starta assistansen. Vi har alltid en öppen kommunikation och avstämningar med dig eller den du vill ska närvara, detta leder till att din assistans blir så som du vill ha den.

Du har bestämt dig för ett assistansbolag i Örebro:

Du har bestämt dig, du vill bli kund hos Poolarna Assistans!
Nu börjar vårt samarbete att tillsammans utforma den assistans som passar dig, med den personal som du känner dig trygg med. Därefter gör vi en genomförandeplan och rekryterar ev personal. Därför är det viktigt för oss, för dig som kund vill vi att du känner att det är du som bestämmer och att vi som anordnare och assistenter finns här för dig. Ifall du behöver ansöka om assistans, sköter vi all kontakt med kommun och försäkringskassa och våra jurister hjälper oss med hela processen. Dock finns det alltid utrymme att förändra assistansen om dina behov eller önskemål förändras med tiden.

Din ansökan lämnas in:

Om du inte redan har ett beslut om assistans, lämnas en ansökan in till kommunen/försäkringskassan. De gör då en utredning om vilka behov du har. För oss som assistansbolag är våra kunder viktiga, därför finns vi med och stöttar dig hela vägen fram till beslut.

Beslut om assistansbolag:

När vi mottagit beslutet, går vi igenom det med dig. Om beslutet är positivt, ser vi till att assistansen påbörjas. Ifall du nekas assistans då kan vår juridiska expert hjälpa dig att överklaga beslutet.

Söker du efter ett assistansbolag i Örebro?
Välkommen att kontakta oss nedan