Utbildningar


mars

23marsh:00h:00TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, Örebro

25marsh:00h:00Autismutb. steg 1 & 2, Växjö

26marsh:00h:00HLR, Örebro

26marsh:00h:00Kommunikation & Konflikthantering steg 2, Malmö

april

02aprilh:00h:00Personlig assistans, steg 2 - Träff 1, Stockholm

03aprilh:00h:00Kommunikation & Konflikthantering steg 2, Stockholm

05aprilh:00h:00Personlig assistans, steg 2 - Träff 2, Malmö

08aprilh:00h:00Autismutb. steg 3, Malmö

09aprilh:00h:00Barn med personlig assistans, Malmö

maj

06majh:00h:00Barn med personlig assistans, Stockholm

06majh:00h:00HLR, Stockholm

07majh:00h:00Personlig assistans, steg 2 - Träff 2, Stockholm

14majh:00h:00Kommunikation & Konflikthantering steg 2, Örebro

15majh:00h:00Barn med personlig assistans, Örebro

18majh:00h:00TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, Örebro

29majh:00h:00Personlig assistans, steg 1, Malmö

30majh:00h:00Uppföljning personlig assistans + Grillkväll för PA, Malmö

juni

03junih:00h:00HLR, Malmö

oktober

08okth:00h:00Arbetsledareutb. steg 1, Malmö

09okth:00h:00Arbetsledareutb. steg 2, Malmö

10okth:00h:00Personlig assistans, steg 1, Malmö

X